Pravne storitve za višje šole

Ponujamo mesečni paket za 100 EUR, ki vključuje 4 ure svetovanja na mesec (ali več po dogovoru). Neizkoriščene ure se lahko prenašajo v naslednje obdobje.

Nudimo pomoč pri:

 • delovno pravnih zadevah, kot so pregled in sestava pogodb, vodenje postopkov odpovedi pogodbe, odmera letnega dopusta itd.,
 • skrbi za kadrovsko usklajenost, vključno s strokovnimi izpiti in izobrazbo,
 • imenovanju ravnatelja/ravnateljice in sestavi organov šole,
 • pripravi civilnopravnih pogodb in vseh povezanih dejanj,
 • postopki imenovanja predavateljev, vključno z iskanjem kandidatov in komunikacijo s komisijo za kakovost,
 • celostna izvedba ponovnih imenovanj predavateljev,
 • pripravi internih aktov šole, izdaji dokumentov in upravnih odločb,
 • skrbi za GDPR in varstvo osebnih podatkov,
 • pripravi na presojo NAKVIS in inšpekcijske preglede,
 • uvajanju upravno administrativnega kadra,
 • prijavah na razpise, odgovorih na pritožbe in komunikaciji s podjetji,
 • spremljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vpisu v razvid in sestavi pravnih mnenj.

Poleg tega se lahko dogovorimo za celostni interni pregled delovanja šole kot pripravo na zunanjo evalvacijo. Za več informacij in dogovor o terminu nas kontaktirajte preko klica ali e-pošte.