Delovno pravo in socialno varstvo

Nudimo pomoč pri:

izdelavi pogodbe o zaposlitvi in pregled obstoječih,

določitvi pravic do letnega dopusta in regresa,

uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti (nadomestilo za brezposelnost in socialna pomoč),

pripravi splošnih aktov (sistemizacija, pravilniki) in podjetniških kolektivnih pogodbah,

ugotavljanju pogojev za druge oblike dela in priprava ustreznih pogodb (podjemna pogodba, pogodba o avtorskem delu, pogodba o poslovnem sodelovanju),

pripravi in vodenju postopkov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (redna in izredna odpoved, kolektivni odpusti, sporazumno prenehanje),

pripravi zakonske zahtevane kadrovske dokumentacije (evidence s področja dela ipd.),

sestavi pritožb zoper odločbe upravnega organa s področja socialne varnosti in inšpekcijskih organov,

ugotavljanju splošnih upokojitvenih pogojev in nadaljevanju dejavnosti po upokojitvi.

Pošljite povpraševanje

Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field