Pravna svetovanja, sestava mnenj

Preverjanje skladnosti poslovanja z zakonodajo.

Urejanje razmerij s pristojnimi državnimi organi.

Sestava pravnih mnenj glede pravnih vprašanj.