Pravne storitve za osnovne, srednje šole in vrtce

Mesečni pavšal 100 EUR za 4 ure svetovanja mesečno (ali po dogovoru), s prenosom neizkoriščenih ur za prihodnost.

Nudimo pomoč pri:

 • delovno pravnih zadevah, vključno s pregledom in sestavo pogodb, vodenjem postopkov odpovedi pogodb, ter odmero letnega dopusta,
 • skrbi za kadrovske zahteve, vključno s strokovnimi izpiti in ustrezno izobrazbo,
 • imenovanju ravnatelja/ravnateljice in sestavi organov šole,
 • usklajevanju in pripravi civilnopravnih pogodb (avtorske, podjemne, delo preko študentskega servisa, začasno in občasno delo upokojencev),
 • pripravi internih aktov šole, izdaji dokumentov o podelitvi pravic in naložitvi obveznosti študentom,
 • skrbi za GDPR in varstvo osebnih podatkov,
 • pripravi na inšpekcijski pregled šolske inšpekcije, vključno s pregledom dokumentacije in postopkov,
 • uvajanju upravno administrativnega kadra,
 • prijavah na razpise področja,
 • odgovarjanju na pritožbene postopke (starši, učenci, dijaki, kader, predavatelji) glede izpitov,
 • skrbi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti,
 • komunikaciji in pripravi dokumentov za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • sestavi pravnih mnenj.

Za več informacij nas kontaktirajte.