Imenovanje ravnatelja / šolska zakonodaja

1. Imenovanje ravnatelja in v.d. ravnatelja v vzgojnem ali izobraževalnem zavodu

Usposabljanje ali individualno svetovanje na temo imenovanje ravnatelja v vzgojnem ali izobraževalnem zavodu

razlaga pravil in pregled sodne prakse na temo imenovanje ravnatelja 

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO:

  • ravnateljem, pomočnikom ravnateljev, kandidatom za ravnatelja
  • članom sveta vrtca / šole,
  • učiteljem, vzgojiteljem, predavateljem, referentom,
  • vsem, ki skrbijo za zakonito delo izobraževalnega zavoda.

CILJ:

pregled določb predpisov s hkratno predstavitvijo konkretnih rešitev z namenom zakonitega delovanja zavoda.

Kraj, datum, in čas izvedbe:

1na povezavi ZOOMv torek, 21. novembra 2023od 10:00 do 12:00
2Ljubljanav sredo, 22. novembra 2023od 10:00 do 12:00
3Mariborv četrtek, 23. novembra 2023od 10:00 do 12:00

ALTERNATIVNO:

V kolikor se želite pogovoriti osebno o vašem konkretnem primeru, je možen dogovor za individualno 1-urno srečanje

Cena:

99,00 EUR na udeleženca. Prijavnica

Usposabljanje se izvede v primeru, da se usposabljanja udeleži najmanj 15 oseb.

Predavateljica: Maja Mrđa, univ. dipl. prav., mag. poslov. ved

Dodatne informacije:

e-pošta: svetovanje.maja.mrdja@gmail.com

telefonska številka: 041 395 765

Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

2. Upravni postopek in upravno poslovanje v vrtcih in šolah

Usposabljanje ali individualno svetovanje na temo upravni postopek v vrtcih in šolah

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO:

  • ravnateljem, poslovnim sekretarjem,
  • sodelavcem, ki vodijo upravne postopke v  vrtcu ali šoli in so odgovorni za upravno poslovanje

CILJ:

Osvežitev znanja s hkratno predstavitvijo ugotovljenih konkretnih kršitev pri vodenju upravnih postopkov in upravnem poslovanju in s praktičnimi prikazi uresničevanja predpisov na posameznih primerih.

Kraj, datum, in čas izvedbe:

1na povezavi ZOOMv torek, 9. maja 2023od 10:00 do 13:00
2Ljubljanav torek, 16. maja 2023od 10:00 do 13:00
3Mariborv torek, 23. maja 2023od 10:00 do 13:00

ALTERNATIVNO:

Možen je dogovor za individualno svetovanje in pregled dokumentacije, vezane na upravne postopke in upravno poslovanje v vrtcu ali šoli.

Individualno svetovanje traja cca 2 uri.

Cena:

99,00 EUR na udeleženca. Prijavnica

Usposabljanje se izvede v primeru, da se usposabljanja udeleži najmanj 15 oseb.

Predavateljica: Maja Mrđa, univ. dipl. prav., mag. poslov. ved

Dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem:

e-pošta: svetovanje.maja.mrdja@gmail.com

telefonska številka: 041 395 765

3. Napredovanje javnih uslužbencev (strokovnih sodelavcev) in sistem plač v javnem sektorju

Individualno svetovanje na temo napredovanja in sistema plač v javnem sektorju

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO:

  • ravnateljem, poslovnim sekretarjem,
  • vsem javnim uslužbencem

CILJ:

Osvežitev znanja s hkratno predstavitvijo ugotovljenih konkretnih kršitev s praktičnimi prikazi uresničevanja predpisov na posameznih primerih.

Možen je dogovor za individualno svetovanje in pregled dokumentacije.

Individualno svetovanje traja cca 2 uri.

Cena:

149,00 EUR na udeleženca.

Dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem:

e-pošta: svetovanje.maja.mrdja@gmail.com

telefonska številka: 041 395 765