Izterjava dolgov

Izterjava z izvršbo

Izvršba na podlagi verodostojne listine (priprava, izdelava in vložitev izvršbe) ali izvršilnega naslova (sodne odločbe, notarske listine …).

Pomoč in svetovanje pri pripravi vlog, zlasti urgenc, predlogov za nadaljevanje postopka, za postavitev izvršitelja, za opravo rubeža, za podaljšanje roka, delnega ali celotnega umika izvršilnega predloga oziroma izvršilnega sredstva, potrditev pravnomočnosti ter drugih predlogov in vlog, potrebnih za pospešitev postopka, odloga za izvršbo.

Pomoč in svetovanje pri pripravi obrazloženih vlog, zlasti dopolnitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, zahteve za sodno presojo izvršiteljevih stroškov, predloga za predložitev dolžnikovega premoženja, predloga za izdajo odredbe za nasilni vstop ter drugih potrebnih vlog.

Pomoč in svetovanje pri pripravi predlogov začasnih in prehodnih odredb ter ugovorov zoper le-te.

Izvensodne izterjave

Sestava opominov in odgovorov na opomine upnikov.

Vzpostavitev kontakta z dolžnikom (telefonski klici), sestanki z dolžnikom.

Svetovanje o možnostih izterjave oziroma uspešnosti postopka.

Oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju in izračun obresti.

Pošljite povpraševanje

Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field